T&M CREATIVE

GASTRO TOUR

Hygienické požadavky na prodej / výdej pokrmů s sebou

26 března, 2021

Hygienické požadavky na prodej / výdej pokrmů s sebou

 • balení pokrmů a manipulace s nimi hygienickým způsobem
  • kuchaři i obsluha musí nosit ochranné pracovní prostředky (čistý pracovní oděv, jednorázové prostředky – rukavice, rouška, pokrývka hlavy)
  • často je měnit – vždy při možnosti kontaminace
 • balení pokrmů do hygienicky čistých obalů vhodných pro styk s potravinami (doklad – prohlášení o vhodnosti obalů musí být k dispozici)
 • předání povinných informací spotřebiteli – název pokrmu, informace o látkách způsobujících alergie a nesnášenlivost (alergeny)
  • při objednávkovém systému musí být informace k dispozici v okamžiku objednání (v nabídkovém listu na internetu, na vytištěném jídelníčku – podle způsobu nabídky a objednávání)
  • při výběru na výdejním místě – musí být informace o alergenech dostupná v místě prodeje
  • POZOR – při používání číselných kódů nebo symbolů, musí být v blízkosti dostupná legenda vysvětlující číselné kódy
 • v místě prodeje viditelně umístěná informace, že pokrmy jsou určené pro okamžitou spotřebu bez skladování
 • pokud jsou balené pokrmy prodávány za účelem uchování k pozdější spotřebě, je nutné je řádně označit etiketou pro balené pokrmy s informací o datu spotřeby, podmínkách uchování a způsobu použití
 • dodržení požadavků na teplotu pokrmů
  • teplý pokrm nejméně + 60° C v okamžiku prodeje
  • studený pokrm do + 8° C, po dobu výdeje je možné krátkodobé zdržení pokrmů mimo zařízení s řízenou teplotou
  • zchlazený pokrm pro pozdější ohřev do +4°C
 • hygienická čistota výdejního místa – k dispozici dezinfekce a jednorázové utěrky na pravidelnou dezinfekci místa
 • k dispozici dezinfekce pro zákazníky
 • doporučení: pracovník zajišťující manipulaci s penězi nesahá na balíčky s pokrmy
 • zajistit dodržování všech postupů pro výdej pokrmů z okénka a jejich konzumaci dle platných vládních opatření → Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Zdroj: HASAP Consulting, s. r. o.

Aktuálně

Velikonoční tradice ve slezské kuchyni

1 dubna, 2021

Už od nepaměti se člověk těšil na jaro. Když byla zima již...

Aplikace umožňující otevřít podniky je téměř hotová, čeká se na vládu

28 března, 2021

Aplikace ukáže, že nejste infekční. Je téměř hotová, čeká se na vládu....