T&M CREATIVE

GASTRO TOUR

Hygienické požadavky na prodej / výdej pokrmů s sebou

16 dubna, 2021

Hygienické požadavky na prodej / výdej pokrmů s sebou

 • balení pokrmů a manipulace s nimi hygienickým způsobem
  • kuchaři i obsluha musí nosit ochranné pracovní prostředky (čistý pracovní oděv, jednorázové prostředky – rukavice, rouška, pokrývka hlavy)
  • často je měnit – vždy při možnosti kontaminace
 • balení pokrmů do hygienicky čistých obalů vhodných pro styk s potravinami (doklad – prohlášení o vhodnosti obalů musí být k dispozici)
 • předání povinných informací spotřebiteli – název pokrmu, informace o látkách způsobujících alergie a nesnášenlivost (alergeny)
  • při objednávkovém systému musí být informace k dispozici v okamžiku objednání (v nabídkovém listu na internetu, na vytištěném jídelníčku – podle způsobu nabídky a objednávání)
  • při výběru na výdejním místě – musí být informace o alergenech dostupná v místě prodeje
  • POZOR – při používání číselných kódů nebo symbolů, musí být v blízkosti dostupná legenda vysvětlující číselné kódy
 • v místě prodeje viditelně umístěná informace, že pokrmy jsou určené pro okamžitou spotřebu bez skladování
 • pokud jsou balené pokrmy prodávány za účelem uchování k pozdější spotřebě, je nutné je řádně označit etiketou pro balené pokrmy s informací o datu spotřeby, podmínkách uchování a způsobu použití
 • dodržení požadavků na teplotu pokrmů
  • teplý pokrm nejméně + 60° C v okamžiku prodeje
  • studený pokrm do + 8° C, po dobu výdeje je možné krátkodobé zdržení pokrmů mimo zařízení s řízenou teplotou
  • zchlazený pokrm pro pozdější ohřev do +4°C
 • hygienická čistota výdejního místa – k dispozici dezinfekce a jednorázové utěrky na pravidelnou dezinfekci místa
 • k dispozici dezinfekce pro zákazníky
 • doporučení: pracovník zajišťující manipulaci s penězi nesahá na balíčky s pokrmy
 • zajistit dodržování všech postupů pro výdej pokrmů z okénka a jejich konzumaci dle platných vládních opatření → Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Zdroj: HASAP Consulting, s. r. o.

Aktuálně

Podnikání rozjelo nejvíc lidí skoro za 30 let – nejčastěji v gastronomii

18 února, 2023

Navzdory drahým energiím a vysoké inflaci vzniklo loni v ČR více než 112...

Nové zimní menu od šéfkuchaře Marka Fichtnera v Trezoru restaurace Červený Jelen

25 ledna, 2023

Trezor zpravidla bezpečně ukrývá vzácné cennosti. A nejinak je tomu v případě kulinářského...