T&M CREATIVE

GASTRO TOUR

Miloš Žáček: Odpovědnost začíná u jednotlivce

19 února, 2021
Celý svět si prochází těžkým obdobím a ve všech profesích čelíme nepříjemnostem spojených se současnou pandemií. Opravdu důležité pro všechny bez ohledu na obor je přijmout příslušná preventivních opatření. O tom, jak se k tomu staví gastronomická zařízení v České republice, jsme pohovořili s jednatelem společnosti HASAP Consulting, panem Milošem Žáčkem.

 

Jak hodnotíte přístup k preventivním hygienickým opatřením v jednotlivých gastro provozech vašich klientů?
Ten se samozřejmě liší napříč spektrem, ale procházím-li provozy našich klientů, setkávám se vesměs se zodpovědným přístupem. Když vezmu v úvahu skupinu státního sektoru, do kterého spadají nemocnice, věznice, armáda, menzy, policie apod., kde jsou pravidla nastavená poměrně tvrdě a v souladu s platnou legislativou, je na
jejich dodržování kladen velký důraz. Plně si zde uvědomují, že kdyby se přistupovalo k pravidlům hygieny lehkomyslně a nastal by problém, tak se paralyzuje veškerá infrastruktura včetně bezpečnostních složek.
Druhá skupina klientů, která je ve svém počínání také velmi uvědomělá, jsou různé národní a nadnárodní společnosti, ať už velké hotelové řetězce jako třeba CPI Hotels nebo nadnárodní společnosti jako Aramark,
IKEA apod. Jsou to firmy a společnosti, které jsou na trhu dlouho a hygienické standardy mají nastavené velmi vysoko i za běžného režimu a tak pro ně přechod na stávající opatření neznamenal až tak dramatickou změnu. Navíc dobře ví, že porušení jakýchkoli hygienických pravidel při přípravě pokrmů reálně hrozí zavřením
zařízení a následně velkými ekonomickými ztrátami. Tady se setkávám dokonce s tím, že mnohdy jdou zaměstnavatelé v rámci hygieny i nad rámec doporučení a státních nařízení a dělají maximum pro to, aby pou-
čili nejen zaměstnance, ale i strávníky o co nejúčinnější prevenci. A pak je tu samozřejmě i skupina uvědomě-

lých restaurací a hospod, které fungují přes výdejní okénko jako např. Malostranská beseda, Červený jelen ad. Ti se zpravidla snaží udržet svůj provoz a spořádaně fungují v rámci aktuálních opatření.

Narážíte i na nezodpovědné?
Bohužel ano. Stále jsou mezi námi ti, kteří se pravidlům vyhýbají a obcházejí je. Obvykle se při tom ohánějí principy demokracie a že jim nikdo nic nařizovat nemůže. Jsou naším slabým článkem. Tito provozovatelé, ač jich je jen menšina, jdou špatným příkladem a bohužel jsou často slyšet nejvíc. Takoví ohrožují všechny ostatní.
Epidemie prochází celou společností.
Je vůbec možné ji dodržováním hygienických principů zastavit?
Všichni provozovatelé gastronomických služeb jsou zodpovědní za zdraví svých zaměstnanců i za zdraví svých klientů a měli by se je snažit chránit v té nejvyšší možné míře. Je ale třeba si uvědomit, že zodpovědnost
nejde jen za provozovatelem jako takovým, ale především za každým jedním člověkem – zaměstnancem i zákazníkem. Abychom se dokázali s epidemiemi (jakýmikoliv) vyrovnat jako společnost, bude přístup jednotlivce vždy zásadní. Protože pokud nefunguje osobní zodpovědnost, může provozovatel dělat v oblasti hygieny vše, ale dříve či později se mu v provozu nákaza stejně objeví díky tomu, že ji přinese někdo neuvědomělý zvenčí. Tohle je
nutné si uvědomit a naučit se s tím žít.

Aktuálně

Podnikání rozjelo nejvíc lidí skoro za 30 let – nejčastěji v gastronomii

18 února, 2023

Navzdory drahým energiím a vysoké inflaci vzniklo loni v ČR více než 112...

Nové zimní menu od šéfkuchaře Marka Fichtnera v Trezoru restaurace Červený Jelen

25 ledna, 2023

Trezor zpravidla bezpečně ukrývá vzácné cennosti. A nejinak je tomu v případě kulinářského...