T&M CREATIVE

GASTRO TOUR

Prevence proti pandemii koronaviru – jídelny, restaurace a potravinářské provozy

2 března, 2021

Úklid

– pravidelná dezinfekce často používaných povrchů (kliky, stoly, židle, zábradlí, vypínače, apod.)

– ošetření dezinfekcí i uklízecích pomůcek po každém jejich použití

– každodenní vynášení odpadů a dezinfekce v okolí odpadkových košů

– zvýšená hygiena v prostorech, kde se naskladňuje zboží

– udržování prostor a zařízení v čistotě v souladu s nastavenými sanitačními postupy dle platných legislativních nařízení

– zpracování pokynů pro úklid a dezinfekci a proškolení zaměstnanců

Úklid na toaletách

– provádění úklidu toalet a společných prostor pro zákazníky v pravidelných intervalech, nejlépe každou hodinu

– pravidelná dezinfekce povrchů, kterých se zákazníci často dotýkají (kliky, vodovodní baterie, dávkovače mýdel, zásobníky ručníků, záchodová sedadla, splachovadla, vypínače apod.)

– používání jednorázových ručníků, zajištění jejich dostatku

– zajištění dostatku toaletních papírů a mýdla v dávkovačích, popř. dezinfekce na ruce

– na toaletách vyvěšení propagačních materiálů s instrukcemi správného mytí rukou a zvýšené potřeby dodržování hygienických opatření

Osobní hygiena zaměstnanců a hostů

– zjištění dezinfekce pro hosty na vstupu do zařízení

– důkladná osobní hygiena, časté a správné mytí rukou

– správné používání roušky, dbání na její čistotu a správnou manipulaci s ní

– vybavení zaměstnanců dalšími ochrannými pomůckami (rukavice, ochranné štíty), pokud je to třeba

– osvojení si správných návyků při kašli, kýchání, manipulace s kapesníkem…

– omezení kontaktů a dodržování odstupu

– při jakýchkoliv příznacích onemocnění zůstat doma

– nastavení směnného provozu, zaměstnanci z protisměn by neměli přijít do osobního kontaktu

– zamezení/omezení přístupu do provozovny cizím/neprověřeným lidem

– zavedení preventivního testování zaměstnanců

– eliminování nebezpečí nákazy – chovat se zodpovědně na pracovišti i v soukromí

Hygiena potravin

– při zpracování a výrobě potravin/pokrmů dodržování nastavené správné výrobní praxe a systémů HACCP (hygienické standardy)

– používání vhodných čisticích a úklidových prostředků vhodným způsobem rozšířené o desinfekci v rizikových činnostech

Kontrola škůdců

– zajištění prostorů proti výskytu škůdců (mouchy, švábi, hlodavci,..), kteří mohou šířit nákazu z kontaminovaných povrchů

Aktuálně

Velikonoční tradice ve slezské kuchyni

1 dubna, 2021

Už od nepaměti se člověk těšil na jaro. Když byla zima již...

Aplikace umožňující otevřít podniky je téměř hotová, čeká se na vládu

28 března, 2021

Aplikace ukáže, že nejste infekční. Je téměř hotová, čeká se na vládu....